Lid worden

Contributie

Bij het vaststellen van de contributie onderscheidt de KNDB vier ledencategorieën.

  • Als senior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van twintig jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als junior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste zeventien en ten hoogste negentien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als aspirant wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste veertien en ten hoogste zestien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als pupil wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste elf en ten hoogste dertien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als welp wordt aangemerkt diegene die in het lopende kalenderjaar maximaal de leeftijd van tien jaar bereikt.

De contributie van KDC is per seizoen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
De contributie bedraagt:

  • 50 euro voor aspiranten/pupillen en welpen
  • 55 euro voor junioren
  • 85 euro voor senioren 

Donateurs

Bent u niet in de gelegenheid om te komen dammen, maar draagt u onze club wel een warm hart toe, dan is het natuurlijk ook mogelijk om donateur te worden.

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke evenementen en gebeurtenissen.

U bent al donateur vanaf 10 euro per jaar.